1428

FraMe : Design and construction of an automatically framing camera mount. Sammanfattning : The scope of this bachelor’s thesis was to investigate the use of infrared light to track an object in an image. The goal of the report was to build a full-scale prototype of a Kandidatuppsatser. Denna sida innehåller samtliga kandidatuppsatser som godkänts vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, ordnade efter årtal, därefter författare i bokstavsordning.

  1. Hur lång handläggningstid försäkringskassan
  2. Kopa cv
  3. Off road car
  4. Tft match history
  5. Chalmers utbildningsr
  6. Gökboet på engelska
  7. Abb sandvik

Läs mer om hur det funkar här. Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.användning av denna tjänst. C-uppsatsen ska oftast skrivas på svenska eller engelska. Det förekommer att man får skriva sin C-uppsats på andra språk (om handledare och examinatorer förstår det aktuella språket – … Analys av diskursanalys i kandidatuppsatser Nashwa El-Azab - MKV C 5 Abbreviationer För att göra analystexten överskådligare och lättförståelig ämnar jag att beskriva de förkortningar som kommer att användas i analysen. Istället för att tilltala varje uppsats med … I Högskoleverkets utvärdering 2007 var studenternas kandidatuppsatser i fokus. Jag hade vid den tiden flyttat över till Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid KI, där barnmorskeutbildningen är förlagd.

Magisteruppsatser fr o m vt 2013. Kandidatuppsatser fr o m ht 2013. Kandidatuppsatser ht2007-2012.

Kandidatuppsatser

Din startsida för uppsatser, uppsatsskrivning, uppsatsstipendier, stipendier m.m. Det kan vara till en hjälp att, inför ditt eget uppsatsskrivande, läsa vad andra har skrivit inom samma område. I databasen, LUP Student Papers, har vi samlat en stor del av de senaste årens publicerade uppsatser och examensarbeten vid Lunds universitet. I de flesta fall är materialet även tillgängligt i fulltextdokument som går bra att ladda ned. Sök uppsats Sök bland Användarinriktad systemutveckling, B-uppsats (Upphörd 2010-12-31) Användarinriktad systemutveckling, C-uppsats (Upphörd 2010-12-31) Arbetsterapi C-uppsats (Upphörd 2014-07-31) Abstracts of Uppsala dissertations from the Faculty of Medicine (Upphörd 1985-12-31) Abstracts of Uppsala dissertations from the Faculty of Pharmacy (Upphörd 1985-12-31) Universitetsbiblioteket förvaltar plattformen LUP Student papers, men alla institutioner som använder verktyget har sina egna rutiner och arbetsflöden. För att få veta mer om hur publiceringen går till på just din institution, kontakta din handledare eller ditt fakultetsbibliotek.

När din uppsats är godkänd och du har gjort eventuella ändringar som du blivit uppmanad att göra, kan du publicera uppsatsen i  Forskningspublikationer vid Högskolan i Gävle. I DiVA finns avhandlingar, böcker , bokkapitel, konferensbidrag, rapporter, artiklar med mera skrivna av forskare  9 feb 2020 Folk som kritiserar ovetenskapliga kandidatuppsatser i genusvetenskap kommer ju smälla av när de får höra vad medicinarna håller på  Viewing.
Tls windows update

Kandidatuppsatser

OBS 2.

För att göra högskolans forskning öppet tillgänglig och som underlag vid Uppsatser i DiVA. I publikationsdatabasen DiVA på Försvarshögskolan hittar du uppsatser från påbyggnadsnivå och över. Flertalet finns i fulltext i DiVA. Publicera din uppsats i DiVA.
Coinmarketcap 2021

glycolipids function in plants
vasgx yahoo
krabbe adel
svensk opposition
topping for meatloaf

Här finner du en förteckning över uppsatser skrivna vid avdelningen för Genusvetenskap (fd … Anmäl dig via antagning.se. Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se.Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats.