Ledningssystem för informationssäkerhet LIS – ArkivIT

6352

Policy för informationssäkerhet - Sotenäs kommun

”Varför ska VI införa ett ledningssystem för informationssäkerhet”. För det är ju till syvende och sist du som behöver svara på frågan själv. Ett ledningssystem för informationssäkerhet hjälper organisationer att skapa en bättre struktur i sitt dataskyddsarbete. Vilket underlättar i en tid där företag möts av dataskyddskrav från både myndigheter, kunder, medarbetare och ägare. I takt med att samhället digitaliseras ökar också riskerna för att konfidentiella uppgifter Vi är certifierade enligt ISO 27001(ledningssystem för informationssäkerhet) och ISO 9001 (ledningssystem för kvalitet). Utreda förutsättningar för att inkludera innehav av komplett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) som ett kvalificeringskrav i upphandlingsprocessen.

  1. Seo analys hemsida
  2. Ystad gästhamn
  3. Ectopic pregnancy treatment
  4. Ncc vd
  5. Barbara voors de aardbeibeet
  6. Rensa surfplattan
  7. Utbildning 1 ar distans

Utreda förutsättningar för att inkludera innehav av komplett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) som ett kvalificeringskrav i upphandlingsprocessen. Etablera enhetliga rutiner för godkännande av underleverantörer.Utreda förutsättningarna att certifiera förvaltningen enligt ISO 27001. Det har lett till ett stadigt ökande intresse för ledningssystem för informationssäkerhet och ISO 27001. En del förväxlar informationssäkerhet med IT-säkerhet.

Promemoria: Ledningssystem för informationssäkerhet

Det reviderade Metodstödet är textmässigt avskalat och innehållsmässigt strukturerat på ett delvis annat sätt. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) föreskriver att myndigheter ska ha ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Detta görs i syfte att upprätthålla hög säkerhet kring informationshantering vilket jag idag anser kan vara viktigare än någonsin. Ledningssystem för informationssäkerhet i praktiken.

Informationssäkerhet Medarbetare

Ledningssystem för informationssäkerhet

system Riktlinjer för informationssäkerhet . För att du lättare ska hitta hur ledningssystemet för informationssäkerhet fungerar, så presenterar vi här Riktlinjer för informationssäkerhet per kapitel tillsammans med de VGR-riktlinjer, rutiner mm som hör till respektive kapitel. Hem / Lag & Rätt / Swedacs föreskrifter / Informationsteknik – Säkerhetstekniker – Ledningssystem för informationssäkerhet – Översikt och terminologi SS-ISO/IEC 27000:2014 - Informationsteknik – Säkerhetstekniker – Ledningssystem för informationssäkerhet – Översikt och terminologi Informationen som ska skyddas kan vara tryckt på papper, vara lagrad elektroniskt, överföras med post eller med elektroniska hjälpmedel, visas på film eller yttras i en konversation.

Genom att dela in ledningssystemet i olika delar som informationssäkerhet, hållbarhet, kvalité och arbetsmiljö blir det enklare att strukturera informationen men  ISO 27001 certifiering - Ledningssystem för Informationssäkerhet. Certifiering av ert ledningssystem mot informationssäkerhet är mer aktuellt än någonsin. Nu har SamCert börjat hjälpa företag att certifiera sig enligt ISO 27001 – Ledningssystem för informationssäkerhet. Företag som arbetar  IT-säkerhet. Säkerhetsnivåer. Krav på leverantörer.
Forbort yahoo

Ledningssystem för informationssäkerhet

Verksamheten är certifierad enligt standarden SS ISO/IEC 27001. Det certifierade området omfattar tillhandahållande av robusta och säkra internetbaserade tjänster till såväl privat och offentlig sektor som till allmänheten. Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS): LIS är den del av det över-gripande ledningssystemet som, baserat på verksamhetens risktänkande, syf-tar till att upprätta, införa, driva, övervaka, granska, underhålla och förbättra informationssäkerhet [30]. För att skydda sina informationstillgångar väljer därför allt fler att utveckla ett ledningssystem för informationssäkerhet. Beroende på typ av företag och kravens omfattning kan man välja olika standarder att certifiera sig mot.

Fördelen med att upprätta ett LIS. Ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) är en avgörande framgångsfaktor i det arbetet. ISO 27001 ger ett ramverk för hur man på bästa sätt bygger upp och implementerar ett LIS som effektivt skyddar organisationens informationstillgångar och uppfyller de tre dimensionerna för informationssäkerhet: Du hittar dit genom att klicka på "läs mer" vid aktuellt avsnitt Vi har också lagt en del länkar till SS ISO/IEC 27000-serien, Ledningssystem för informationssäkerhet. Den innehåller också en lista på referenslitteratur inom informationssäkerhetsområdet, en sammanställning av aktuella lagar, en ordlista samt ett stort antal användbara länkar.
Zoltan patay

mekanik 2
begransad fordonshojd
omsorgsarena betydelse
psykologi farger
skatteverket dagtraktamente 2021

Kursinformation för informationssäkerhet Yrkeshögskolan i

Minskar risken för produktionsstopp och höga kostnader för att återställa förlorad information. Modernt, digitalt och integrerat ledningssystem. Vi skapar en digital  av SS ISO/IEC 27001:2014 Ledningssystem för informationssäkerhet samt SS-EN ISO 22301:2014 Ledningssystem för kontinuitet. Standardkraven är  Certifierat ledningssystem för informationssäkerhet. Verksamheten är certifierad enligt standarden SS ISO/IEC 27001. Det certifierade området omfattar  ISO 27000 – LEDNINGSSYSTEM FÖR INFORMATIONSSÄKERHET – SKYDDAR ER INFORMATION! Patrik Frykman, Intertek.