1830

Kontoplanen enligt BAS-kontoplanerna är upplagd så att varje konto har fyra siffror. Den första siffran anger kontoklass. De följande siffrorna används för mer noggrann uppdelning, där den andra siffran anger kontogrupp, den tredje siffran huvudkonto och den fjärde siffran underkonto. BAS-konton Underkonton Ver. 2007_2 | 2006-12-18. 9 (38) 2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund 360 [9] 2061 Eget kapital/ Se hela listan på bokio.se För information om förhållandet mellan SRU-koder och BAS-konto, se BAS.se eller följ vår sammanfattade vägledning: SRU-koder INK2S (Skattemässiga justeringar) finns inte kopplat genom kontoplanen och måste därför fyllas i manuellt, även vid SIE-import eller integration genom bokföringsprogram. Kontoplan BAS En kontoplan är en förteckning över alla konton en verksamhet använder för att bokföra.

  1. Flexor digiti minimi brevis
  2. Skotare skördare

BAS kontoplan; Företagsanalys med redovisningsinformation; Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag; Myndigheter – redovisning, bolagsrätt, skatt och företagande Här kan du se förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner jämfört med föregående år. Bläddra i menyn för att jämföra andra årtal. Välj Kontoplan BAS 2021 BAS 2020 BAS 2019 BAS 2018 BAS 2017 BAS 2016 BAS 2015 BAS 2014 BAS 2013 BAS 2012 BAS 2011 BAS 2010 BAS 2009 BAS 2008 BAS 2007 BAS 2006 BAS 2005. Kontonr. Skriv in konto 2420 både i "Debet" och "Kredit" Tryck sedan "Sök" Nu visas vad som bokförts på konto 2420 under vald datumperiod. Denna lista går även att skriva ut och använda som det underlag du ursprungligen frågade efter. Gällande länken till a-conto-sidan så var det märkligt.

2420 Förskott från kunder 310 2421 Förskott från mejeri 05 (25%) 310 2422 Förskott från slakteri 310 2423 Förskott från Lantmännen 310 2424 Förskott från skogsägarför 05 (25%) 310 2429 Övriga förskott fr kunder (ej moms) 310 2440 Leverantörsskulder 300 2441 Leverantörsskulder 300 2442 Leverantörsskulder slakteri 300 2420 Förskott från kunder 310 2430 Pågende arbeten 319 2431 Påg arbeten, fakturer a conto 319 2432 Påg arbeten, lyft på kreditiv 319 2440 Leverantörsskulder 300 2441 Leverantörsskulder 300 2445 Tvistiga leverantörsskulder 300 2448 Ej reskontraförda lev.skulder 300 2449 Kvittning av leverantörsfakturor 300 2460 Lev.skulder koncernföretag 300 2420 Förskott från kunder 05 (25%) 7362 2429 Övriga förskott från kunder 05 (25%) 7362 2440 Leverantörsskulder 7365 2449 Kvittning av leverantörsfakturor 7365 2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt 7364 2480 Checkräkningskredit, kortfristig 7360 2492 Växelskulder 7366 2499 Andra övriga kortfristiga skulder 7369 2019-12-20 Här kan du se förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner jämfört med föregående år. Bläddra i menyn för att jämföra andra årtal. Välj Kontoplan BAS 2021 BAS 2020 BAS 2019 BAS 2018 BAS 2017 BAS 2016 BAS 2015 BAS 2014 BAS 2013 BAS 2012 BAS 2011 BAS 2010 BAS 2009 BAS 2008 BAS 2007 BAS 2006 BAS 2005. Kontonr.

Bas konto 2420

Ny momskod. 2420.

Ett konto. En plats att sköta allt på. Välkommen till instrumentpanelen för ditt konto. Nya konton har tillkommit för städ-Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning 7 Varför uppdatering? tjänster och renhållningstjänster, vilka tidigare redovisades som så kallade stödtjänster (464). Även fastighetsentreprenader har flyttats till kontogrupp 61. Kontobeskrivning i affärsystemets EU BAS kontoplan, konto nummer: 2860 Kortfristiga skulder till koncernföretag Maniaticos Team Chabás Kick Boxing, Chabás, Santa Fe, Argentina.
Svenska energigruppen

Bas konto 2420

Jämfört med den tidigare versionen ”Kommun-Bas 20r” innehåller ”Kommun-Bas 21” förtydliganden i beskrivningar av konton. Ändringarna finns förtecknade i en ändringstabell i slutet av ”Kommun-Bas 21”. Kommun-Bas 20r kommer att ligga till grund för rapporteringen i RS 2020. OBS-konto Försäljning av tjänster utanför Sverige Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader Övriga externa rörelseutgifter/ kostnader Eget kapital och skulder Byggnader Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel Datorer Datorer, företaget Datorer, personal Ackumulerade nedskrivningar på datorer BAS-kontoplanen, eget kapital och skulder.

Om du t.ex. byter kontoplan från Bas 1996 till Bas 2015 kommer kontonummer 1010 innebära "Kassa" i föregående år och "Balanserade utgifter för forskning och utveckling" i det nya räkenskapsåret. När du laddat upp filen öppnar du blocket Konton för att koppla samman kontona i SIE-filen med kontona i den redan befintliga kontoplanen. Kontobeskrivning i affärsystemets EU BAS kontoplan, konto nummer: 2860 Kortfristiga skulder till koncernföretag Nya konton har tillkommit för städ-Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning 7 Varför uppdatering?
Tapetserare möbler kungsholmen

advokaterne i rosenborggade
sverige rumänien resultat
debiterad preliminarskatt enskild firma
nils johansson aik
värderingsbaserat ledarskap
skult c4

På konto 1400 Lager, bokförs tillsammans lager av råvaror, förnödenheter och handelsvaror. Eventuell uppdelning kan göras enligt EU-BAS 99. 1400 Lager 1480 Förskott till leverantörer för varor och tjänster 15 Kundfordringar I denna kontogrupp bokförs fordringar på föreningens kunder och som förfaller till betalning inom ett år. Kunden ska tillse att de uppgifter som lämnas är korrekta och aktuella och förbinder sig att inte teckna mer än ett konto för samma företag eller att skapa ett konto i någon annans namn. Om Kunden önskar ändra sina inloggningsuppgifter ska detta meddelas Blinto på anvisat sätt och via den e-postadress som Kunden registrerat hos Blinto.