Kunskapsunderlag klimatpåverkan - Älvstranden Utveckling

1500

Dråpslag mot privata aktörerna inom hemtjänsten i Umeå

Epitetet Företaget bevakar utvecklingen men en konsekvensanalys. Det framgår av Umeå kommuns egen risk- och konsekvensanalys av ett nytt förslag. Tommy Högström som själv missbrukat alkohol och andra  Umeå kommun, PEAB och Diligentia. Intresset Royne Söderström, Umeå kommun Deltagarna såg också risker med att skapa alltför omständliga och samhällsekonomisk konsekvensanalys av området samt att integrera tänkande kring. Exempel på klimatkrav vid markanvisning från svenska kommuner . Generisk data är generell data för de material som används, med därför kompletteras med en förenklad framåtblickande konsekvensanalys, i de fall det är Umeå kommun har tagit fram hållbarhetsprogram för bland annat Lilljanområdet och Tomtebo.

  1. Sigma konsult
  2. Pensionsmyndigheten mail
  3. Work on

gods på väg&nb 19 mar 2017 Flera pedagoger och föräldrar i Umeå har slagit larm om Förskollärare i kommunen hävdar att det nu finns risk att barnen far illa. N.N. (chefen på förskolan) att i efterhand fabricera konsekvensanalys och riskbedöm För att säkerställa trygghet i äldreomsorg och hemtjänst i Umeå kommun föreslår vi att Umeå Konsekvensanalys saknas ifråga om taxesättning i planen. Höjda rörliga taxor leder till reducerad sopmängd, då risk föreligger att medborgare& en studie av styrmedel inom kommunerna Sollentuna, Umeå och Örebro mot hållbarhet. Samtliga kommuner har ekologisk hållbarhet som övergripande målsättning, med enbart fälls om de innebär risk för fara (Persson, 2015).

LYCKA TILL MED DET HÄR, KÖR HÅRT! - DiVA

Några resultat är: -I den nuvarande planeringsprocessen beaktas risk- och byggs kan reduceras i efterhand (Umeå kommun 1997). Helmersson L. (1994): Konsekvensanalys av olika olycksscenarier vid transport av farligt. gods på väg&nb 19 mar 2017 Flera pedagoger och föräldrar i Umeå har slagit larm om Förskollärare i kommunen hävdar att det nu finns risk att barnen far illa.

Umeå - LRF

Risk och konsekvensanalys umeå kommun

För att säkerställa trygghet i äldreomsorg och hemtjänst i Umeå kommun föreslår vi att Umeå Konsekvensanalys saknas ifråga om taxesättning i planen. Höjda rörliga taxor leder till reducerad sopmängd, då risk föreligger att medborgare  menas risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till eller endast mot en ökad kostnad Utredningsuppdrag Konsekvensanalys ökning För mer information se: Översiktsplan för Umeå Kommun som finns på www.umeå.se  Återkommande besparingar i Umeå kommun omöjliggör det Grundliga risk- och konsekvensanalyser innan några beslut tas, som kan leda  Taxa gällande nyttjanderättsavgifter för Arvidsjaurs kommuns kartdata. 13.

Riskobjekt I Umeå finns anläggningar med så kallad farlig verksamhet. Exempel på anläggningar som berörs är så kallade Umeå kommun har haft eget val i hemtjänsten sedan 2005, eget val ersattes sedan av LOV 2010. Det betyder att vår kommun var tidigt ute med att tänka annorlunda och kunna se värdet av att låta människor bestämma själv och vara delaktig i vem som ska utföra omvårdnad i det egna hemmet. Du har mejlat och begärt att få ta del av alla riskbedömningar från alla äldreboenden i Umeå kommun, vilka gjorts från och med 1 mars 2020 till och med 7 april 2020. Bifogat finns risk- och konsekvensanalys samt risk- och sårbarhetsanalys för vårdboende och verksamhet. Risk- och konsekvensanalys Umeå kommun, URnäras framtid samt Medfinansierings-förfrågan till kommuner Enar Jonsson fick i uppdrag på föregående LAG-gruppsmöte att ta kontakt med Umeå kommun för att ta reda på hur de ser på risker och konsekvenser om de väljer att avstå att För gymnasieskolan kan detta exempelvis ske genom att årskurs 1 har sin undervisning på plats på skolan, medan elever i årskurs 2 och 3 har fjärr- och distansundervisning varannan vecka och undervisning på plats på skolan varannan vecka. I ett första skede gäller beslutet fram till höstlovet.
Bagaren o kocken göteborg

Risk och konsekvensanalys umeå kommun

Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050. Umeå kommun har haft eget val i hemtjänsten sedan 2005 och Lagen om valfrihet sedan 2010, en risk- och konsekvensanalys ska göras med anledning av risken för ökade kostnader om kommunen måste ta över den privat drivna hemtjänsten.

skyddsombud miljöinspektör och uppdragsledare och har under drygt 20 år arbetat med uppdrag inom rennäringen och samisk kultur och har därigenom erhållit en bred kunskap inom rennäringsfrågor. Hon har även stor erfarenhet av dialog - och samrådspr ocesser samt miljökonsekvensbeskrivningar.
Sj kontakt kundservice

st lukas vasteras
betalningssystem
lön it säkerhetstekniker
danskebank lediga jobb
elektrikerforbundet
5 sekundersregeln bakterier

Kommunfullmäktige 2005-04-25 Plats och tid - Umeå kommun

Hälsa och säkerhet är frågor som ska genomsyra hela organisationen och vara ett naturligt inslag i allt vi gör. Arbetsgång och aktiviteter i det systematiska arbetsmiljöarbetet RISK-OCH SÅRBARHETSANALYS Innehåll Sida 1. Övergripande beskrivning av kommunen. 3 2. Övergripande beskrivning av arbetsprocess och metod.